Záchovná stomatológia

dentálna hygienička

Záchovná stomatológia

Zubný kaz patrí medzi najčastejšie ochorenia. Postihuje takmer 95% populácie. Vzniká dlhodobým pôsobením baktérií (povlaku) na povrch zuba, ktoré premieňajú cukry z potravy na kyseliny a narušujú povrch zuba (odvápňujú sklovinu). Záchovná stomatológia prichádza na rad keď má pacient zlú hygienu alebo životosprávu (veľa sladkých potravín, sladených nápojov, fajčenie,... ). Jej hlavným cieľom je predchádzať kazom alebo ak už vznikli, ošetriť ich a postarať sa o to, aby zuby v ústach zostali čo najdlhšie.

Vstupné vyšetrenie a plán liečby

Na našej klinike Vám v rámci záchovnej stomatológie ponúkame komplexné vstupné vyšetrenie obsahujúce preventívnu prehliadku ústnej dutiny ( zuby, sliznice ) zameranú na včasnú diagnostiku. Súčasťou vyšetrenia je aj plán liečby. Následne v čo najkratšom termíne budete objednaní na ošetrenie podľa nastaveného plánu liečby. Hlavnou úlohou záchovnej stomatológie je udržať čo najviac vlastných zubov zdravých a živých ( bez nutnosti endodontického ošetrenia ).