RTG / OPG snímky

dentálna hygienička

RTG / OPG snímky

  • u nás zhotovenie snímkov na počkanie bez objednania
  • vďaka najmodernejšiemu vybaveniu je nízka radiačná záťaž pre pacienta
  • snímok dostanete na CD alebo elektronicky mailom