Stomatologická protetika

dentálna hygienička

Stomatologická protetika

Ak je zub nezvratne poškodený zubným kazom a nedá sa ošetriť konzervačne ( priamo zhotovená výplň ), chýba jeden alebo viac zubov, prichádza na rad protetické riešenie. Jeho úlohou je nahradiť chýbajúci zub alebo zuby a to nielen esteticky ale aj funkčne.

AORALSCAN SHINING 3D

Zirkónové korunky sú pevné ako kov a vzhľadovo estetické ako porcelán. Nie sú však vyrobené z kovu a vďaka s. Vďaka svojej pevnosti majú aj dlhšiu životnosť, neopotrebujú sa prirodzeným používaním v takej miere ako iné korunky.

dentálna hygienička

U nás sú klasické odtlačkové lyžice s odtlačkovou hmotou už minulosťou. Skenovanie zubov je príjemnejšie a lekár jednoducho pomocou malej hlavice skeneru presnými pohybmi prechádza zuby. V reálnom čase vidí 3D obrázok vašich zubov v počítači. Skener používame najmä pri výrobe protetických prác (fazety, korunky, mostíky a implantátové korunky). Digitálne odtlačky -sken je hneď po ukončení odoslaný vybranému laboratóriu.

  • Inlay, onlay - veľmi šetrná a minimálne invazívna metóda, zachováva sa maximálne množstvo zubných tkanív pričom sa nahradí iba toľko, koľko je nevyhnutné.
  • Korunky / Zirkon, E-Max, Kovokeramika/ - sú doporučené v prípade veľkej straty zubných tkanív, kedy zhotovenie kompozitnej výplne, inlaye alebo onlaye nie je možné. 
  • Zubné mostíky - pokiaľ je potreba nahradiť jeden či viac zubov, jednou z možností je mostík. Po obrúsení okolitých zubov sa zhotoví náhrada ,ktorá prekrýva korunkami obrúsené zuby a nahradí zub chýbajúci.
  • Čiastočné snímacie náhrady - sú snímateľné protézy, ktoré sú ukotvené na existujúcich zvyšných zuboch. Slúžia na znovu obnovenie žuvacej, fonetickej a estetickej funkcie.
  • Celkové snímacie náhrady - tvoria náhradu zubov pri ich úplnej strate v jednej alebo v oboch čeľustiach. Bez toho, aby sa zanedbala fonetika a estetika, má protéza v prvom rade slúžiť na obnovenie funkcie prežúvania.