Cenník

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIE

Vstupné vyšetrenie a plán liečby

40€

Preventívna prehliadka

25€

Odborná konzultácia

20€

RTG intraorálna snímka zubov / bite-wing

10€

RTG snímka panoramatická - ortopantomogram

20€

Príplatok pre EXTERNÝCH PACIENTOV

30€

Neohlásená neúčasť na ošetrení

30€

Administratívny výkon

10€

DENTÁLNA HYGIENA

Dentálna hygiena u dospelého pacienta zahŕňa: medicínsky výplach ústnou vodou, vyšetrenie stavu chrupu, profesionálne odstraňovanie povlakov a zubného kameňa, ultrazvukové čistenie zubov, mechanické očistenie a vyleštenie zubov, Air flow - pieskovanie, fluoridácia, inštruktáž a motivácia pacienta, dĺžka ošetrenia cca 1 hodina

60€

Dentálna hygiena u detského pacienta/do 12 rokov zahŕňa: vyšetrenie, detekcia plaku, inštruktáž a motivácia pacienta, odstránenie zubného kameňa, vyhladenie povrchu zubov, odstránenie povlakov polishing a lokálna fluoridácia, dĺžka ošetrenia cca 45 minút

35€

Dentálna hygiena u detského pacienta/od 13 do 15 rokov zahŕňa: vyšetrenie, detekcia plaku, inštruktáž a motivácia pacienta, odstránenie zubného kameňa, vyhladenie povrchu zubov, odstránenie povlakov polishing a lokálna fluoridácia, dĺžka ošetrenia cca 45 minút

50€

Recall - pravidelná kontrola a hygiena (0,5 hod)

30€

Air-flow / perio-flow pieskovanie zubov

30€

Kontrola hygieny - inštruktáž a motivácia

20€

Odstránenie zubného kameňa

20€

Night guard (nočná dlaha)

100€

Preleštenie výplní

10€

Očistenie jednej zubnej náhrady

5€

Lokálna fluoridácia

10€

Reinštruktáž v ústnej dutine a doplnenie dentálnych pomôcok

15€

Kombinované bielenie zubov Pure Whitening

380€

Ambulantné  bielenie zubov

220€

Domáce bielenie zubov/Pure Whitening

220€

Silikónový chránič/zhotovený v ambulancii/Bruxizmus

25€

Parodontálna dlaha malého rozsahu (do 3 zubov)

70€

Parodontálna dlaha veľkého rozsahu (nad 3 zuby)

110€

Darčeková poukážka na kombinované bielenie Pure Whitening

380€

Darčeková poukážka na Ambulantné bielenie zubov

220€

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

Injekčná anestézia

10€

Kofferdam

15€

Optragate

5€

Skúška vitality

5€

Odstránenie starej amalgánovej výplne.

10€

Fotokompozit Front+Premolar 1pl.

60€

Fotokompozit Front+Premolar 2pl.

70€

Fotokompozit Front+Premolar 3pl.

80€

Fotokompozit Molar 1pl.

90€

Fotokompozit Molar 2pl.

100€

Fotokompozit Molar 3pl.

110€

Rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu

145€

Rekonštrukcia korunky zuba pomocou Fuji IX

55€

Provizórna výplň

25€

Skloionomérna výplň / Fuji IX

45€

Pečatenie fisúr za 1 zub

20€

Ošetrenie citlivých plôšok za 1 zub

15€

Zhotovenie mostíka na sklenených vláknach

od 300€

Ošetrenie zubnej drene Calciumhydroxid paste

10€

Detská plomba/mliečny zub/ Fuji

35€

Detská plomba/mliečny zub/Kompozit

40€

Trepanácia mliečneho zuba

25€

STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA

Celokeramická korunka - Zirkon Molar

300€

Celokeramická korunka - Zirkon Front+Premolar

340€

Celokeramická korunka - Emax Front+Premolar

370€

Celokeramická korunka - Zirkon medzičlen

340€

Celokeramická korunka - Zirkon na IMPLANTÁT + komponenty

od 520€

Overlay,Inlay,Onlay Zirkon - Emax

 350€

Celokeramická fazeta - Emax

 od 410€

Stiahnutie fixnej náhrady

20€

Plomba pod korunku

40€

Sklenený čap + dostavba

od 80€

Liaty čap /Inlay

90€

Provizórna živicová korunka zhotovená v ambulancii

25€

Provizórna živicová korunka zhotovená v laboratóriu

50€

Snímateľná náhrada - celková

od 340€

Snímateľná náhrada - čiastočná

od 390€

Doplnenie zubu do protézy

35€

Alginátový odtlačok / Snímateľné náhrady

10€

Silikónový odtlačok / komplet

50€

Silikónový chránič /zhotovený v ambulancii/ Bruxizmus

25€

Silikónový chránič /zhotovený u laboranta/ Bruxizmus

100€

Sádrové študijné modely zubov

30€

Wax up / mock up (za jeden zub)

20€

Digitálny odtlačok/ Skenovanie Intraorálnym skenerom

60€

ENDODONCIA

Paliatívne endodontické ošetrenie

od 80€

Endodontické ošetrenie 1-koreňového trv.zuba

150€

Endodontické ošetrenie 2-koreňového trv.zuba

200€

Endodontické ošetrenie 3 a viac-koreňového zuba pod mikroskopom

250€

Reendodontické ošetrenie 1-koreňového trv.zuba pod mikroskopom

200€

Reendodontické ošetrenie 2-koreňového trv.zuba pod mikroskopom

250€

Reendodontické ošetrenie 3 a viac-koreňového trv.zuba pod mikroskopom

300€

Odstránenie zalomeného koreňového nástroja pomocou mikroskopu / bypass

od 100€

Odstránenie koreňového čapu

od 60€

Použitie MTA

30€

Preendodontická / postendodontická dostavba

40€

Liečebná vložka

30€

STOMATOLOGICKÁ CHIRURGIA

Incízia a drenáž rany

20€

Sutura

10€

Kolagénový čap

10€

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

od 50€

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

30€

Extrakcia viac koreňového zuba

od 120€

Wassmundova plastika

60€

Gingivektómia

od 30€

Cenník je platný od 01.02.2022
Poskytnutie iných výkonov podľa dohody.
Zubná klinika nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.
Ceny vybraných zákrokov sa môžu zmeniť na základe náročnosti stomatologických úkonov a stanoviska zubného lekára.

Akceptujeme platby v hotovosti alebo platobnou kartou.