Cenník

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIE

Komplexné vstupné vyšetrenie

55€

Komplexné vstupné vyšetrenie dieťa do 6rokov

40€

Preventívna stomatologická prehliadka

35€

Preventívna stomatologická prehliadka u deti do 6.rokov

20€

Odborná konzultácia/cielené stomatologické vyšetrenie

40€

RTG intraorálna snímka zubov / bite-wing

10€

RTG snímka panoramatická - ortopantomogram

20€

Príplatok pre EXTERNÝCH PACIENTOV/akútne ošetrenie

50€

Neohlásená neúčasť na ošetrení

30€

Vypracovanie cenového plánu

20€

Kontrolné vyšetrenie

15€

DENTÁLNA HYGIENA

Dentálna hygiena u dospelého pacienta /1návšteva zahŕňa: medicínsky výplach ústnou vodou, vyšetrenie stavu chrupu, profesionálne odstraňovanie povlakov a zubného kameňa, ultrazvukové čistenie zubov, mechanické očistenie a vyleštenie zubov, Air flow - pieskovanie, fluoridácia, inštruktáž a motivácia pacienta, dĺžka ošetrenia cca 1 hodina

75€

Dentálna hygiena u detského pacienta/do 6 rokov zahŕňa: vyšetrenie, detekcia plaku, inštruktáž a motivácia pacienta, odstránenie zubného kameňa, vyhladenie povrchu zubov, odstránenie povlakov polishing a lokálna fluoridácia, dĺžka ošetrenia cca 40 minút

45€

Dentálna hygiena u detského pacienta/junior do 15rokov zahŕňa: vyšetrenie, detekcia plaku, inštruktáž a motivácia pacienta, odstránenie zubného kameňa, vyhladenie povrchu zubov, odstránenie povlakov polishing a lokálna fluoridácia, dĺžka ošetrenia cca 45 minút

60€

Recall -Dentálna hygiena dospelý/každého pol roka-pravidelne

60€

Air-flow / perio-flow pieskovanie zubov

40€

Kontrola hygieny - inštruktáž a motivácia

20€

Hĺbkové čistenie zubného kameňa/1kvadrant

20€

Night guard (nočná dlaha)

110€

Preleštenie zubov/komplet

30€

Očistenie jednej zubnej náhrady

5€

Kombinované bielenie zubov Pure Whitening/odtlačky+nosiče+sada na bielenie

380€

Ambulantné  bielenie zubov

220€

Ambulantné  bielenie zubov aktívnym kyslíkom /BG

85€

Domáce bielenie zubov Pure Whitening/odtlačky+nosiče+sada na dom.bielenie

220€

Pribrúsenie výplne/od iného lekára

10€

Darčeková poukážka na Kombinované bielenie PW

380€

Darčeková poukážka na Domáce bielenie zubov

220€

Darčeková poukážka na Dentálnu hygienu

75€

Darčeková poukážka na ambulantné bielenie zubov

220€

Darčeková poukážka na Zubné ošetrenie v hodnote 100 eur

100€

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

Injekčná anestézia

10€

Slizničná anestézia

5€

Kofferdam

15€

Optragate

5€

Skúška vitality

10€

Odstránenie starej amalgánovej výplne.

25€

Odstránenie starej výplne.

15€

Fotokompozit Front+Premolar 1pl.

60€

Fotokompozit Front+Premolar 2pl.

70€

Fotokompozit Front+Premolar 3pl.

80€

Fotokompozit Front+Premolar/krčok.

70€

Rekonštrukcia frontálneho úseku kompozitom/1zub

185€

Fotokompozit Molar 1pl.

90€

Fotokompozit Molar 2pl.

100€

Fotokompozit Molar 3pl.

110€

Fotokompozit Molar/krčok

100€

Rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu

145€

Rekonštrukcia korunky zuba pomocou Fuji IX

55€

Provizórna výplň

25€

Skloionomérna výplň / Fuji IX

45€

Pečatenie fisúr za 1 zub

30€

Ošetrenie citlivých plôšok za 1 zub

15€

Výstuž korunky zuba- Sklenené vlákno /1zub

15€

Zavedenie retrakčnej nite pri ošetrení kazu/1zub

10€

Detská plomba/mliečny zub/ Fuji

45€

Detská plomba/mliečny zub/Kompozit

55€

Trepanácia mliečneho zuba

25€

Zhotovenie mostíka na sklenených vláknach

od 250€

Zhotovenie zuba do mostíka na sklenených vláknach

145€

Použitie SDR

20€

Použitie MTA

50€

Pouzitie Calcimoll

20€

STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA

Celokeramická korunka - Zirkon Molar

300€

Celokeramická korunka - Zirkon Front+Premolar

340€

Celokeramická korunka - Emax Front+Premolar

370€

Celokeramická korunka - Zirkon medzičlen

340€

Celokeramická korunka - Zirkon na IMPLANTÁT + komponenty

od 520€

Overlay,Inlay,Onlay Zirkon - Emax

 350€

Celokeramická fazeta - Emax

 od 410€

Príprava zuba pod protetickú nadstavbu/obrusovanie-1zub

80€

Stiahnutie fixnej náhrady

30€

Odstránenie kovokeramickej/zirkon korunky-1zub

20€

Plomba pod korunku

40€

FRC čap

od 80€

Provizórna živicová korunka zhotovená v ambulancii

30€

Kompozitná korunka zhotovená v laboratóriu

100€

Snímateľná náhrada - celková/priesvitné podnebie

520€

Snímateľná náhrada - čiastočná

od 600€

FLEXI zubná náhrada

720€

FLEXI  zubná náhrada/1 medzičlen

480€

Doplnenie zubu do protézy

60€

Alginátový odtlačok / Snímateľné náhrady - Komplet

50€

Silikónový odtlačok 1 čelusť

30€

Silikónový chránič 1 čelusť/laborant dlaha na bielenie

50€

Dlaha na Bruxizmus

110€

Sádrové študijné modely zubov

30€

Wax up / mock up (za jeden zub)

25€

Opätovné nasadenie fixnej náhrady

20€

Nacementovanie fixnej náhrady

20€

Intraorálny scan/Digitálny odtlačok

60€

Športový chránič

120€

ENDODONCIA

Paliatívne endodontické ošetrenie

od 80€

Endodontické ošetrenie 1-kanálikového trv.zuba/1časť

80€

Endodontické ošetrenie 1-kanálikového trv.zuba pod mikroskopom/2časť

90€

Cena NEzahŕňa: Inj.anestéza,kofferdam, 2xbite-wing,lieč.vložka,dočasná výplň

Endodontické ošetrenie 2-kanálikového trv.zuba/1časť

100€

Endodontické ošetrenie 2-kanálikového trv.zuba pod mikroskopom/2 časť

120€

Cena NEzahŕňa: Inj.anestéza,kofferdam, 2xbite-wing,lieč.vložka,dočasná výplň

Endodontické ošetrenie 3 a viac-kanálik.trv. zuba pod mikroskopom/1 časť

120€

Endodontické ošetrenie 3 a viac-kanálik.trv. zuba pod mikroskopom/2 časť

150€

Cena NEzahŕňa: Inj.anestéza,kofferdam, 2xbite-wing,lieč.vložka,dočasná výplň

Cena endod.ošetrenia je orientačná, závisí od povahy a rozsahu ošetrenia.

Endodontické ošetrenie mliečneho zuba

150€

Reendodontické ošetrenie 1-kanálikového trv.zuba pod mikroskopom/1 časť

100€

Reendodontické ošetrenie 1-kanálikového trv.zuba pod mikroskopom/2 časť

120€

Reendodontické ošetrenie 2-kanálikového trv.zuba pod mikroskopom/1 časť

120€

Reendodontické ošetrenie 2-kanálikového trv.zuba pod mikroskopom/2 časť

150€

Reendodontické ošetrenie 3 a viac-kanálikového trv.zuba pod mikroskopom/1 časť

150€

Reendodontické ošetrenie 3 a viac-kanálikového trv.zuba pod mikroskopom/2 časť

170€

Cena ošetrenia NEzahŕňa : inj.anestézu, bite-wing, kofferdam, lieč.vložka, dočasná výplň

Ceny reendodontického ošetrenia sú orientačné a môžu sa líšiť od povahy a rozsahu ošetrenia

Práca s mikroskopom

45€

Preplach kanálikov + doč.výplň

55€

Odstránenie starej endodontickej výplňe

40€

Odstránenie zalomeného koreňového nástroja pomocou mikroskopu / bypass

100€

Odstránenie koreňového čapu

50€

Preendodontická / postendodontická dostavba

40€

Liečebná vložka

30€

Použitie elektrokautera pri výkone

15€

Vnútorné bielenie mŕtveho zuba

75€

Výmena bieliacej látky

30€

STOMATOLOGICKÁ CHIRURGIA

Incízia a drenáž rany

20€

Sutura

10€

Zavedenie drenu

15€

Kolagénový čap

10€

Extrakcia koreňa

od 45€

Extrakcia jednokoreňového tr.zuba

60€

Extrakcia viac koreňového tr.zuba

od 120€

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa/ mliečny

45€

Výplach chlorehexidínom

10€

Kontrola po extrakcii

10€

Cenník je platný od 01.02.2023
Poskytnutie iných výkonov podľa dohody.
Zubná klinika nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.
Ceny vybraných zákrokov sa môžu zmeniť na základe náročnosti stomatologických úkonov a stanoviska zubného lekára.

Akceptujeme platby v hotovosti alebo platobnou kartou.