Endodoncia

dentálna hygienička

Endodontické ošetrenie pod mikroskopom

Je často jediná možnosť ako zachrániť zub pred vytiahnutím čiže extrakciou, zabraňuje šíreniu baktérií zo zuba do tela. Je to ošetrenie koreňového kanálika pri zápale alebo odumretí zubnej drene. K tomuto ošetreniu sa pristupuje vtedy, keď kaz prenikol až k zubnému nervu. Ošetrenie koreňových kanálikov sa robí vždy v lokálnom znecitlivení a pomocou najmodernejších prístrojov (stomatologický mikroskop, RVG,...) a techník. Cieľom je vyčistenie kanálika od zapálených tkanív a baktérií, dezinfekcia kanálika a jeho hermetické uzavretie. Nasleduje doplnenie korunky fotokompozitnou výplňou alebo protetickou prácou.

dentálna hygienička

Reendodontické ošetrenie pod mikroskopom

Je opätovné endodontické ošetrenie zuba. Výskum a vývoj idú aj v stomatológii veľmi rýchlo vpred. Niekedy sa stane, že sa znova objaví infekcia. K takémuto ošetreniu môže dôjsť v prípade, že predchádzajúca výplň zlyhá a je potrebné kanáliky opätovne otvoriť, prečistiť a zaplniť.