Endodoncia

dentálna hygienička

Endodontické ošetrenie pod mikroskopom

Endodontické ošetrenie je ošetrenie zubnej drene vnútri dreňovej dutiny a koreňových kanálikov zuba. Poznáte ho možno pod pojmom "vytiahnutie nervov zo zuba".

Ako sa prejavuje: 

1.  akútnou bolesťou  /pulzujúca nočná bolesť/

2. opuchom

3.  veľká citlivosť až bolesť na tlak pri jedení, nadmerná citlivosť pri konzumácií teplých alebo studených jedál

v týchto prípadoch je nutné vyhľadať zubného lekára.

Ako prebieha ošetrenie :

1. je nutná správna  diagnostika zuba, pretože príznaky sa môžu líšiť. A tiež je potrebná intraorálna snímka, ktorá nám poskytne mnoho informácií.

2. zákrok vždy prebieha v lokálnej anestézií, v kofferdame, pod lupovými okuliarmi alebo mikroskopom

3. lekár odstráni zubný kaz alebo starú výplň, aby mohol zub poriadne vyčistiť, sprístupní si  dreňovú dutinu a následne vstup ku koreňovým kanálikom.

4. Počet kanálikov sa líši od závislosti zubov. Fronty a premoláre  mávajú 1-2 kanáliky/zriedka 3.   Molare 3-4 kanáliky/ môže byť aj 5. Od počtu kanálikov závisí cena endodontického ošetrenia.

Najdôležitejšie je aby  lekár našiel všetky kanáliky, tie treba spriechodniť až po apex/koreň , následne rozšíriť  špeciálnymi nástrojmi , dôsledne vydezinfikovať výplachovými dezinfekčnými roztokmi na likvidáciu všetkých baktérii.

Chemicky vyčistené kanáliky je nutné hermeticky uzatvoriť trvalou koreňovou gutaperčovou výplňou až po koniec každého  kanálika.  Kontrola pomocou intraorálnej snímky.

Po endodontickom ošetrení je časté, že je zub citlivý, hlavne na tlak. Ide o obdobie pár hodín až pár dní po zákroku. Ak by ale bolesť a citlivosť pretrvávali dlhšie, je dôležité navštíviť ošetrujúceho lekára.

 

 

 

 

dentálna hygienička

Reendodontické ošetrenie pod mikroskopom

Je opätovné endodontické ošetrenie zuba.

Niekedy sa stane, že sa znova objaví infekcia. K takémuto ošetreniu môže dôjsť v prípade, že predchádzajúca výplň zlyhá a je potrebné kanáliky opätovne otvoriť, prečistiť a zaplniť.

Postup je rovnaký ako pri endodontickom ošetrení s rozdielom, že sa musí odstrániť predošlá výplň a preliečiť zápal.  

Výskum a vývoj idú aj v stomatológii veľmi rýchlo vpred, tak je možnosť pokúsiť sa o reendodontické ošetrenie a nie riešiť  hneď extrakciu.