Stomatologická protetika

dentálna hygienička

Stomatologická protetika

Ak je zub nezvratne poškodený zubným kazom a nedá sa ošetriť konzervačne ( priamo zhotovená výplň ), chýba jeden alebo viac zubov, prichádza na rad protetické riešenie. Jeho úlohou je nahradiť chýbajúci zub alebo zuby a to nielen esteticky ale aj funkčne.

dentálna hygienička

V závislosti defektu zhotovujeme

 • Inlay, onlay - veľmi šetrná a minimálne invazívna metóda, zachováva sa maximálne množstvo zubných tkanív pričom sa nahradí iba toľko, koľko je nevyhnutné.
 • Korunky - sú doporučené v prípade veľkej straty zubných tkanív, kedy zhotovenie kompozitnej výplne, inlaye alebo onlaye nie je možné. 
 • Zubné mostíky - pokiaľ je potreba nahradiť jeden či viac zubov, jednou z možností je mostík. Po obrúsení okolitých zubov sa zhotoví náhrada ,ktorá prekrýva korunkami obrúsené zuby a nahradí zub chýbajúci.
 • Čiastočné snímacie náhrady - sú snímateľné protézy, ktoré sú ukotvené na existujúcich zvyšných zuboch. Slúžia na znovu obnovenie žuvacej, fonetickej a estetickej funkcie.
 • Celkové snímacie náhrady - tvoria náhradu zubov pri ich úplnej strate v jednej alebo v oboch čeľustiach. Bez toho, aby sa zanedbala fonetika a estetika, má protéza v prvom rade slúžiť na obnovenie funkcie prežúvania.
dentálna hygienička

Dr. Maryana Kit - zubný lekár

Špecializovaný odborník v odbore zubné lekárstvo

Dr. Maryana Kit absolvovala štúdium v roku 2002-2007 na stomatologickej fakulte Lekárska Univerzita v Ivano-Frankivsku.

Vo svojom odbore sa zdokonaľuje štúdiom a účasťou na domácich a zahraničných školeniach.

 • 2008 Nové možnosti pre obnovenie korunky zuba, Dr. V. Obidnyak, Ivano-Frankivsk
 • 2010 Komplikácie, chyby a rizikové faktory Konferenica, Lviv
 • 2010 Bezkovové náhrady Dr. O. Ponomarev, Kyjev
 • 2011 Sklenené vlákno v súčasnej stomatológii, Dr. J.Skripnicenko, Rivne
 • 2017 Protetika, implantáty, Otrokovice
 • 2017 Práca so stomatologickými röntgenovými prístrojmi, Trenčín
 • 2017 Rehabilitácia pacientov s čiastočnou a plnou adentiej, Dr. M.Lesnuchin, Zt. I.Mjaskivker Lviv
 • 2018 Podpora a zachovanie tvrdých a mäkkých tkanív okolo implantátov, Dr. S.Pelekanos, Bratislava
 • 2018 Endodontics: efficiency and effectiveness, Dr. O.Kulygin, Tvrdošín
 • 2018 Aesthetic dentistry congress Style Italiano, Monako
 • 2019 Periodontal concept of dental rehabilitation, Dr. M.Solonko, Liptovský Mikuláš
 • 2019 Augmentácia: tvrdé a mäkké tkanivá, Dr. R.Jadach, Dr. S.Pohl, Dr. F.Bobia, Lviv
 • 2019 Management mäkkých tkanív okolo implantátov, Dr. R.Abundo, Lviv
 • 2019 Protetické stratégie pre úspešnú estetickú a funkčnú rehabilitáciu, Dr. M. Fradeani, Praha
 • 2019 Modern Aesthetic dentistry: Veneers, Dr. A.Conti, Dr. D.Massironi
 • 2019 Implantológia, Dr. A.Izmailov, Kyiv
 • 2019 Injectable fillers treatment, Dr. O.Pechnikova, Rivne

Od roku 2016 pracuje na Slovensku, venuje sa záchovnej, estetickej stomatológii, endodoncii a implantológii.