Parodontológia

Nepodceňujte ochorenie závesného aparátu zubov - parodontitídu a nechajte sa objednať na kontrolu k našim odborníkom.


 

Parodontológia

Parodontológia je odbor v stomatológii zaoberajúci sa liečbou parodontitídy. Parodontitída (ľudovo nazývané paradentóza) je zápalové ochorenie závesného aparátu zubov. Neliečená môže viesť až k predčasnej strate chrupu.

Vstupná prehliadka a liečba

Liečba zvyčajne začína vstupnou prehliadkou, na ktorej sa zhodnotí rozsah poškodenia jednotlivých zubov a zisťujú sa rizikové faktory, ktoré môžu ovplyvniť ich prognózu. Pacient je poučený o správnom spôsobe ústnej hygieny. Práve tá totiž môže zápal eliminovať, prípadne úplne odstrániť. Zápal lieči zvyčajne zubný lekár (parodontológ) v spolupráci s dentálnou hygieničkou.

klinika

Neskorá liečba parodontitídy

Väčšina pacientov nepovažuje krvácanie ďasien za dôležité a riešia problém, až keď sa zuby začnú kývať a posúvať. Vtedy však už môže byť  neskoro a je treba vykonať chirurgický zákrok, aby došlo k spomaleniu ochorenia. Niekedy však už nie je možná záchrana a zub je potrebné vytrhnúť a nahradiť ho nejakou náhradou.

zubný lekár

MDDr. Šimon Belák - špecializovaný odborník v odbore parodontológia

Špecializovaný odborník v odbore parodontológia

MDDr. Šimon Belák, absolvoval v r. 2016 štúdium odboru zubné lekárstvo na LF Univerzity Palackého v Olomouci. V tom istom roku nastúpil na parodontologické oddelenie Kliniky zubného lekárstva LF UP a FN Olomouc, kde začal doktorandské štúdium. Podieľa sa na teoretickom a praktickom vyučovaní študentov zubného lekárstva vrátane výučby zahraničných študentov.

Vzdelanie:

 • 2011 – 2016 Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta, odbor Zubné lekárstvo
 • 2015 - Modern trends, Schaan, Lichtenštajnsko
 • 2016 – doteraz: Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta, Doktoranské štúdium, odbor Stomatológia
 • 2017 – doteraz: Člen ITI klubu /International Team for Implantology/
 • 2019 – ITI Education week Bern, Švajčiarsko
 • 2019 - International Symposium on Regeneration and Esthetics in Periodontology and Implant Dentistry, Bern, Švajčiarsko

Stáže:

 • 2015 - Department of Oral and Maxillofacial Surgery, District General Hospital Eastbourne, Anglicko
 • 2018 - Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, Portugalsko

Publikácie:

 • Belák Š., Starosta M., Zapletalová J. Predikce přítomnosti interdentální papily v oblasti horních středních řezáků v závislosti na vzdálenosti bodu kontaktu od kostního septa a mezizubní vzdálenosti. Česká stomatologie, 117, 2017, 3, s. 68-73
 • Belák Š., Starosta M.: Interdental papilla and gingival biotype. J Clin Periodontol, 2018, 45: 48-48. doi:10.1111/jcpe.21_12914 (Abstract)
 • Belák Š., Starosta M., Žižka R., Šedý J. Nová klasifikace parodontálních a periimplantátových onemocnění,. LKS, 2019, 29(1): 10 – 17

Prednášková činnosť:

 • Den výzkumných prací, Praha, 2017: Estetika interdentální papily (Prednáška)
 • Europerio kongres, Amsterdam, 2018: Interdental papilla and gingival biotype (Poster)
 • Pražské dentální dny, Praha, 2018: Fenotyp gingivy a interdentální papila (Poster)
 • Jarní konference a Sněm Asociace dentálních hygienistek ČR, Praha, 2019: Nová klasifikace parodontálních a periimplantátových onemocnění (Prednáška)
 • LXXXV. kongres Implatologického klubu české republiky, Dolní Morava, 2019: Nová klasifikace parodontálních a periimplantátových onemocnění (Prednáška)
 • Víme, jak na zubní kaz, Olomouc, 2019: Nová klasifikace parodontálních a periimplantátových onemocnění (Prednáška)