Parodontológia

Nepodceňujte ochorenie závesného aparátu zubov - parodontitídu a nechajte sa objednať na kontrolu k našim odborníkom.


 

Parodontológia

Parodontológia je odbor v stomatológii zaoberajúci sa liečbou parodontitídy. Parodontitída (ľudovo nazývané paradentóza) je zápalové ochorenie závesného aparátu zubov. Neliečená môže viesť až k predčasnej strate chrupu.

Vstupná prehliadka a liečba

Liečba zvyčajne začína vstupnou prehliadkou, na ktorej sa zhodnotí rozsah poškodenia jednotlivých zubov a zisťujú sa rizikové faktory, ktoré môžu ovplyvniť ich prognózu. Pacient je poučený o správnom spôsobe ústnej hygieny. Práve tá totiž môže zápal eliminovať, prípadne úplne odstrániť. Zápal lieči zvyčajne zubný lekár (parodontológ) v spolupráci s dentálnou hygieničkou.

klinika

Neskorá liečba parodontitídy

Väčšina pacientov nepovažuje krvácanie ďasien za dôležité a riešia problém, až keď sa zuby začnú kývať a posúvať. Vtedy však už môže byť  neskoro a je treba vykonať chirurgický zákrok, aby došlo k spomaleniu ochorenia. Niekedy však už nie je možná záchrana a zub je potrebné vytrhnúť a nahradiť ho nejakou náhradou.

zubný lekár

MDDr. Šimon Belák - špecializovaný odborník v odbore parodontológia

Špecializovaný odborník v odbore parodontológia

MDDr. Šimon Belák, absolvoval v r. 2016 štúdium odboru zubné lekárstvo na LF Univerzity Palackého v Olomouci. V tom istom roku nastúpil na parodontologické oddelenie Kliniky zubného lekárstva LF UP a FN Olomouc, kde začal doktorandské štúdium. Podieľa sa na teoretickom a praktickom vyučovaní študentov zubného lekárstva vrátane výučby zahraničných študentov.