Endodoncia

dentálna hygienička

Endodontické ošetrenie

Je často jediná možnosť ako zachrániť zub pred vytiahnutím čiže extrakciou, zabraňuje šíreniu baktérií zo zuba do tela. Je to ošetrenie koreňového kanálika pri zápale alebo odumretí zubnej drene. K tomuto ošetreniu sa pristupuje vtedy, keď kaz prenikol až k zubnému nervu. Ošetrenie koreňových kanálikov sa robí vždy v lokálnom znecitlivení a pomocou najmodernejších prístrojov (stomatologický mikroskop, RVG,...) a techník. Cieľom je vyčistenie kanálika od zapálených tkanív a baktérií, dezinfekcia kanálika a jeho hermetické uzavretie. Nasleduje doplnenie korunky fotokompozitnou výplňou alebo protetickou prácou.

 

dentálna hygienička

Reendodontické ošetrenie

Je opätovné endodontické ošetrenie zuba. Výskum a vývoj idú aj v stomatológii veľmi rýchlo vpred. Niekedy sa stane, že sa znova objaví infekcia. K takémuto ošetreniu môže dôjsť v prípade, že predchádzajúca výplň zlyhá a je potrebné kanáliky opätovne otvoriť, prečistiť a zaplniť. 

Volodymyr Khariuk zubný lekár

Dr. Volodymyr Khariuk - zubný lekár

Špecializovaný odborník v odbore zubné lekárstvo

Dr. Volodymyr Khariuk absolvoval štúdium v roku 2007-2012 na stomatologickej fakulte Užhorodská Národná Univerzita.

Od roku 2014 absolvoval mnoho domácich aj zahraničných školení a neustále sa vo svojom odbore zdokonaľuje a vzdeláva.

 • 2014 Priama kompozitná rekonštrukcia frontálnej skupiny zubov z použitím materiálu Filtek Ultimate metódou Style Italiano 3M ESPE
 • 2017 Praktické prednášky Mudr. Jiřího Nožičku
 • 2017 Priama kompozitná rekonštrukcia zubov, predné a bočné zuby, Dr. Oleksandr Fetcič
 • 2018 Endodontics 1.0/2.0, Dr. Oleg Kulygin
 • 2018 Module1: Mastering tooth preparation for venners , crowns, onlay, Dr. Maxim Belograd
 • 2019 Prostodontic on implants, Dr. Roman Kuts
 • 2019 Modern Aersthetic Dentistry: Veneers Dr.Alessandro Conti, Dr.Domenico Massironi, Budapešť

Od roku 2016 pracuje na Slovensku, venuje sa záchovnej, estetickej stomatológii a endodoncii.

dentálna hygienička

Dr. Maryana Kit - zubný lekár

Špecializovaný odborník v odbore zubné lekárstvo

Dr. Maryana Kit absolvovala štúdium v roku 2002-2007 na stomatologickej fakulte Lekárska Univerzita v Ivano-Frankivsku.

Vo svojom odbore sa zdokonaľuje štúdiom a účasťou na domácich a zahraničných školeniach.

 • 2008 Nové možnosti pre obnovenie korunky zuba, Dr. V. Obidnyak, Ivano-Frankivsk
 • 2010 Komplikácie, chyby a rizikové faktory Konferenica, Lviv
 • 2010 Bezkovové náhrady Dr. O. Ponomarev, Kyjev
 • 2011 Sklenené vlákno v súčasnej stomatológii, Dr. J.Skripnicenko, Rivne
 • 2017 Protetika, implantáty, Otrokovice
 • 2017 Práca so stomatologickými röntgenovými prístrojmi, Trenčín
 • 2017 Rehabilitácia pacientov s čiastočnou a plnou adentiej, Dr. M.Lesnuchin, Zt. I.Mjaskivker Lviv
 • 2018 Podpora a zachovanie tvrdých a mäkkých tkanív okolo implantátov, Dr. S.Pelekanos, Bratislava
 • 2018 Endodontics: efficiency and effectiveness, Dr. O.Kulygin, Tvrdošín
 • 2018 Aesthetic dentistry congress Style Italiano, Monako
 • 2019 Periodontal concept of dental rehabilitation, Dr. M.Solonko, Liptovský Mikuláš
 • 2019 Augmentácia: tvrdé a mäkké tkanivá, Dr. R.Jadach, Dr. S.Pohl, Dr. F.Bobia, Lviv
 • 2019 Management mäkkých tkanív okolo implantátov, Dr. R.Abundo, Lviv
 • 2019 Protetické stratégie pre úspešnú estetickú a funkčnú rehabilitáciu, Dr. M. Fradeani, Praha
 • 2019 Modern Aesthetic dentistry: Veneers, Dr. A.Conti, Dr. D.Massironi
 • 2019 Implantológia, Dr. A.Izmailov, Kyiv
 • 2019 Injectable fillers treatment, Dr. O.Pechnikova, Rivne

Od roku 2016 pracuje na Slovensku, venuje sa záchovnej, estetickej stomatológii, endodoncii a implantológii.