Dentálna hygiena

Profesionálna dentálna hygiena pre pekný a zdravý úsmev bez kazov. Doprajte si odbornú starostlivosť a kvalitu.


 
dentálna hygienička

Čo sa skrýva pod pojmom „dentálna hygiena“?

Dentálna hygiena je účinná liečebno preventívna metóda modernej stomatológie, ktorá vedie k zachovaniu vlastných zubov po celý život.

Pravidelným dentálnym ošetrením je možné predchádzať vzniku zubného kazu. Odstránením zubného povlaku a kameňa, v ktorom sa udržuje prevažná časť ústnych baktérií  je možné tiež znížiť riziko vzniku paradentózy a iných chorôb ústnej dutiny.

dentálna hygiena pre deti

Ako často navštevovať dentálnu hygieničku?

Odporúčané sú minimálne 2 návštevy ročne. Pri ochoreniach parodontu, pri zvýšenej tvorbe zubného kameňa, pri zvýšenej kazivosti sú potrebné aspoň 4 návštevy ročne. Návšteva dentálnej hygieničky nie je časovo náročná a podľa stavu pacienta sa môže pohybovať v rozmedzí od 40 do 60 minút.

Čo vás čaká na dentálnej hygiene?

 • dezinfekčný výplach
 • odstránenie zubného kameňa a mäkkých povlakov ultrazvukom a kyretami
 • pieskovanie (air-flow)
 • leštenie povrchu zubov (polishing)
 • fluoridácia
 • inštruktáž (nácvik) dentálnej hygieny

Na našej zubnej klinike poskytujeme dentálnu hygienu pre dospelých aj pre deti.

dentálna hygienička

Bc. Lívia Chlebanová Némová - špecializovaný odborník v odbore dentálna hygiena

Špecializovaný odborník v odbore dentálna hygiena

Po absolvovaní nadstavbového štúdia v odbore Zubný technik rozšírila svoju kvalifikáciu o vysokoškolské štúdium na Fakulte zdravotníctva Prešovskej univerzity so zameraním na odbor Dentálna hygiena pod vedením Doc. MUDr. Evy Kovaľovej PhD. , ktorú ukončila v roku 2019 titulom Bc. Pravidelnou účasťou na školeniach sa neustále zdokonaľuje vo svojom odbore. Vykonáva výchovu k ústnemu zdraviu u detí v predškolských zariadeniach. V rámci kliniky na ktorej pracuje zhotovila a prednáša projekt zameraný na prevenciu ústnej hygieny pre deti základných a stredných škôl.

 • 2010 Kovokeramika VitaVM13, Mgr.Otto Wiesler dip.z.t.
 • 2017 Projekt zameraný na prevenciu orálneho zdravia v materských školách
 • 2018/2019 Projekt zameraný na prevenciu orálneho zdravia na základných a stredných školách
 • 2019 Spôsoby aplikácie prípravkov v prevencii SANUS
 • 2019 Rizikový a vysokorizikový pacient, liečba, recall, doc. Dr. E. Kovalová PhD.
 • 2019 Manažment dentálnej hygieny u ortodontického pacienta, PhDr. M.Ferko
 • 2019 Poradenstvo podľa stavu rizika u pacienta a pacientov rôznych skupín, Mgr. L.Hudáková PhD.
 • 2019 Aktívne látky v preparátoch k prevencii a liečbe orálnych ochorení, Ph.Dr.Bc. Ľ. Andraščíková MBA