IMPLANTOLOGY

dentálna hygienička

Stomatologická protetika

Ak je zub nezvratne poškodený zubným kazom a nedá sa ošetriť konzervačne ( kompozitná výplň ), chýba jeden alebo viac zubov, prichádza na rad protetické riešenie. Jeho úlohou je nahradiť vlastný zub čiastočne alebo úplne nielen esteticky ale aj funkčne.

dentálna hygienička

V závislosti od veľkosti straty vyhotovujeme

  • Inlay, Onlay - veľmi šetrná a minimálne invazívnu metódu, zachováva sa maximálne množstvo zubných tkanív a zo zuba sa odstráni iba toľko, koľko je nevyhnutné.
  • Korunky - sú doporučené v prípade veľkej straty zubných tkanív, kedy zhotovenie kompozitnej výplne, inlay alebo onlay nie je možné. Keramické korunky splňujú najvyššie estetické požiadavky.
  • Zubné mostíky - pokiaľ je potreba nahradiť jeden či viac zubov, jednou z možností je mostík. Po obrúsení zubov sa zhotoví náhrada ,ktorá prekrýva korunkami obrúsené zuby.
  • Čiastočné snímacie náhrady - sú snímateľné protézy, ktoré sú ukotvené na existujúcich zvyšných zuboch. Slúžia na znovu obnovenie žuvacej, fonetickej a estetickej funkcie.
  • Celkové snímacie náhrady - tvoria náhradu pravých zubov pri úplnej strate zubov v jednej alebo v oboch čeľustiach. Bez toho, aby sa zanedbala fonetika a estetika, má protéza v prvom rade slúžiť na obnovenie funkcie prežúvania.
Volodymyr Khariuk zubný lekár

Volodymyr Khariuk - zubný lekár

Špecializovaný odborník v odbore zubné lekárstvo

Pripravujeme pre Vás.

dentálna hygienička

Maryana Kit - zubná lekárka

Špecializovaný odborník v odbore zubné lekárstvo

Pripravujeme pre Vás.