Cenník

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIE

Vstupné vyšetrenie a plán liečby

40€

Vstupné parodontologické vyšetrenie (parodontal status) a plán liečby

40€

Kontrolné parodontologické vyšetrenie

30€

Preventívna prehliadka

20€

Odborná konzultácia

20€

RTG intraorálna snímka zubov / bite-wing

10€

RTG snímka panoramatická - ortopantomogram

20€

Príplatok pre EXTERNÝCH PACIENTOV

30€

Pohotovostný príchod lekára mimo ordinačných hodín

50€

Neohlásená neúčasť na ošetrení

30€

DENTÁLNA HYGIENA A PARODONTOLÓGIA

Dentálna hygiena u dospelého pacienta zahŕňa: medicínsky výplach ústnou vodou, vyšetrenie stavu chrupu, profesionálne odstraňovanie povlakov a zubného kameňa, ultrazvukové čistenie zubov, mechanické očistenie a vyleštenie zubov, Air flow - pieskovanie, fluoridácia, inštruktáž a motivácia pacienta, dĺžka ošetrenia cca 1 hodina

60€

Dentálna hygiena u detského pacienta zahŕňa: vyšetrenie, detekcia plaku, inštruktáž a motivácia pacienta, odstránenie zubného kameňa, vyhladenie povrchu zubov, odstránenie povlakov polishing a lokálna fluoridácia, dĺžka ošetrenia cca 45 minút

30€

Deep scale - hĺbkové čistenie zubného kameňa (za jednu čeľusť)

od 100€

Recall - pravidelná kontrola a hygiena (0,5 hod)

30€

Air-flow / perio-flow pieskovanie zubov

40€

Kontrola hygieny - inštruktáž a motivácia

20€

Odstránenie zubného kameňa

20€

Bielenie zubov jedna čeľusť

od 120€

Night guard (nočná dlaha)

100€

Preleštenie výplní

10€

Očistenie jednej zubnej náhrady

5€

Lokálna fluoridácia

10€

Hĺbková hygiena jazyka

16€

Reinštruktáž v ústnej dutine a doplnenie dentálnych pomôcok

15€

Kombinované bielenie zubov Pure Whitening

380€

Ambulantné  bielenie zubov

220€

Domáce bielenie zubov

180€

Lepenie zubného šperku + šperk zo Swarovského kryštálu

22€

Laloková operácia

od 120€

Frenulektómia

od 60€

Epiteliálny štep

od 120€

Väzivový štep

od 150€

Parodontálna dlaha malého rozsahu (do 3 zubov)

70€

Parodontálna dlaha veľkého rozsahu (nad 3 zuby)

110€

Vyšetrenie baktérií parodontu

120€

Vyšetrenie baktérií parodontu PLUS

170€

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

Injekčná anestézia

10€

Fotokompozitná výplň jednoduchá

50€

Fotokompozitná výplň zložitá

80€

Fotokompozitná výplň komplikovaná

100€

Rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu

120€

Provizórna výplň

15€

Skloionomérna výplň

od 30€

Pečatenie fisúr za 1 zub

20€

Ošetrenie citlivých plôch za 1 zub

10€

Zhotovenie mostíka na sklenených vláknach

od 300€

Kofferdam

15€

STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA

Korunka - kovokeramická

od 250€

Korunka, fazeta - zirkonoxidová keramika, emax

od 350€

Celokeramická fazeta - feldsphatic

od 450€

Kompozitná inlay, onlay, overlay

200€

Keramická inlay, onlay, overlay

300€

Overlay zo zlata

od 450€

Stiahnutie fixnej náhrady

20€

Opätovné nacementovanie korunky

20€

Plomba pod korunku

40€

Čap zo sklenených vlákien (FRC) + koreňová nadstavba

od 80€

Kovový liaty čap

75€

Provizórna živicová korunka zhotovená v ambulancii

25€

Provizórna živicová korunka zhotovená v laboratóriu

50€

Snímateľná náhrada - celková

od 300€

Snímateľná náhrada - čiastočná

od 300€

Doplnenie zubu do protézy

40€

 Odtlačok alginátový

10€

 Odtlačok z A silikónu

30€

 Odtlačok z C silikónu

20€

Odtlačok z A silikónu na implantáty

40€

Odtlačok z impregnuma

50€

Silikónový chránič (s odtlačkom)

35€

Sádrové študijné modely zubov

30€

Wax up (za jeden zub)

30€

Mock up (za jeden zub)

20€

Záloha na protetickú prácu

50% z ceny

ENDODONCIA

Paliatívne endodontické ošetrenie

od 80€

Endodontické ošetrenie jednoduché

150€

Endodontické ošetrenie zložité

200€

Endodontické ošetrenie komplikované

250€

Reendodontické ošetrenie jednoduché

200€

Reendodontické ošetrenie zložité

250€

Reendodontické ošetrenie komplikované

300€

Odstránenie zalomeného koreňového nástroja pomocou mikroskopu / bypass

od 60€

Odstránenie koreňového čapu

od 20€

Použitie MTA

30€

Preendodontická / postendodontická dostavba

40€

Liečebná vložka

30€

STOMATOLOGICKÁ CHIRURGIA

Incízia a drenáž rany

20€

Sutura

10€

Kolagénový čap

10€

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

od 40€

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

20€

Chirurgická extrakcia

od 100€

Wassmundova plastika

60€

Gingivektómia

od 30€

Resekcia koreňového hrotu

150€

Cenník je platný od 01.12.2019
Poskytnutie iných výkonov podľa dohody.
Zubná klinika nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.
Ceny vybraných zákrokov sa môžu zmeniť na základe náročnosti stomatologických úkonov a stanoviska zubného lekára.

Akceptujeme platby v hotovosti alebo platobnou kartou.